Ogólnopolski Konkurs i Test wiedzy “Cyberbezpieczni”

Fundacja PFR

Formatted text

Konkurs „Cyberbezpieczni” to ogólnopolski Test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Składający się z 27 pytań o różnym poziomie trudności test, sprawdzi i zweryfikuje Twoją wiedzę o cyberbezpieczeństwie, ochronie prywatności w mediach społecznościowych oraz sposobach weryfikacji informacji znalezionych w sieci. To nie tylko świetna okazja do sprawdzenia się w starciu z hipotetycznymi zagrożeniami i cyberprzestępcami, ale również szansa na wygranie atrakcyjnych nagród. Uczestnicy z najlepszymi wynikami zostaną nagrodzeni bonami rzeczowymi, które będą mogli przeznaczyć na (bezpieczne!) zakupy w sieci!

Konkurs finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach programu „Cyberbezpieczni 2023 – ogólnopolski program rozwoju kompetencji uczniów i Nauczycieli”.

Formatted text

Konkurs i Test Wiedzy zakończyły się.

Dziękujemy za uczestnictwo!

Dla kogo?

  • dzieci w szkole

    Dla uczniów szkół podstawowych, którzy chcą poznać podstawy Cyberbezpieczeństwa.

  • dzieci w szkole przy laptopach

    Dla uczniów szkół średnich, którzy chcą przetestować swoją wiedzę.

  • dzieci stojące w grupie

    Dla wszystkich uczniów lubiących rywalizację, którzy chcą powalczyć o atrakcyjne nagrody i najlepszy wynik!

Mapa drogowa testu "Cyberbezpieczni"

ikona - zarowka
1: Weź ze swoją klasą udział w warsztatach Cyberbezpieczni
ikona - laptop
2: Samodzielnie pogłębiaj swoją wiedzę i zdobyte informacje
ikona - notes i ołówek
3: Stwórz konto na platformie i wypełnij formularz rejestracyjny
ikona - puchar
4: Do 27 listopada weź udział w konkursie. Bądź najlepszy i najszybszy!
ikona - grupa osób przed ekranem
5: Poczekaj na rozstrzygnięcie konkursu i sprawdź listę laureatów
Formatted text

Zasady i regulamin konkursu

 

✓ Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

✓ Celem konkursu jest edukacja w zakresie Cyberbezpieczeństwa.

✓ Konkurs ma formę testu składającego się z 27 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. 

✓ Pytania podzielone są na trzy kategorie tematyczne i trzy poziomy trudności.

✓ Uczestnik ma możliwość trzykrotnego podejścia do testu.

✓ W konkursie nagrodzone zostaną zgłoszenia o największej ilości punktów, najkrótszym czasie wypełnienia i o najwcześniejszej dacie wpływu.

✓ Każdy uczestnik testu otrzyma certyfikat wraz z informacją zwrotną. 

 

🔗Szczegółowy regulamin konkursu.

Najczęściej zadawane pytania

Uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy najpóźniej w dniu dokonania Zgłoszenia ukończyli 13 rok życia.

Przed przystąpieniem do Testu Wiedzy należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz udzielić wszystkich niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie zgód i oświadczeń. Formularz w imieniu osoby małoletniej wypełnia opiekun.

Nie. Prosimy o używanie jednego maila uczestnika na wszystkich etapach rejestracji. Umożliwia on późniejszą identyfikację i przyznanie nagrody. Każdy uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia.

Konkurs trwa a od dnia 7.11.2023 r. od godziny 15:00, do dnia 3.12.2023 r. do godz. 15:00. Uczestnicy mogą dokonywać Zgłoszeń wyłącznie w tym terminie poprzez https://strefawiedzypfr.pl/ogolnopolski-konkurs-i-test-wiedzy-cyberbezpieczni-fundacja-pfr.

Uczestnik w ramach swojego zgłoszenia, może podejść do Testu Wiedzy maksymalnie trzykrotnie. W konkursie brany pod uwagę będzie wtedy jeden wynik, o największej liczbie punktów.

Uczestnikom z każdej kategorii, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w Teście Wiedzy zostaną przyznane bony. Łącznie 100 bonów prezentowych do serwisu Allegro.pl o wartości 500 zł każdy. 50 bonów przeznaczonych jest dla zwycięzców ze szkół podstawowych, a 50 dla zwycięzców ze szkół ponadpodstawowych.

Nagrody wysłane zostaną na adres mailowy Uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

Wyniki zostaną opublikowane w terminie 7.12.2023, do godziny 12:00 na stronie: https://fundacjapfr.pl/cyberbezpieczni.html.

Tak, Uczestnik lub jego opiekun prawny ma prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie wyników Testu Wiedzy nie później niż w terminie 24 godzin po dokonaniu Zgłoszenia lub nie później niż w terminie 24 godzin po ogłoszeniu wyników Konkursu. Wzór Reklamacji jest dostępny w Regulaminie.

W razie innych pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: edukacja@cdt.pl