Przejdź do pełnego wpisu

Ekspert Miast Przyszłości

Ekspert Miast Przyszłości

Kurs "Ekspert Miast Przyszłości" powstał z myślą o pracownikach samorządowych, chcących dowiedzieć się, jak budować innowacyjne miasto odpowiadające na potrzeby mieszkańców.
120-180 min
Cyfryzacja
Zarządzanie projektami
Zrównoważony rozwój
Zresetowanie kursu spowoduje usunięcie certyfikatu oraz utratę postępów.
Czy chcesz zresetować kurs?
Przejdź do pełnego wpisu

Projektanci Design Thinking

Projektanci Design Thinking

Kurs "Projektanci Design Thinking" pozwala inaczej spojrzeć na zarządzanie projektami, pokazuje jak projektować w oparciu o realne potrzeby klienta, wpływa na przyspieszenie procesów projektowania.
60-90 min
Innowacje
Zarządzanie projektami
Zresetowanie kursu spowoduje usunięcie certyfikatu oraz utratę postępów.
Czy chcesz zresetować kurs?
Przejdź do pełnego wpisu

Filozofia Kaizen i Cykl PDCA

Filozofia Kaizen i Cykl PDCA

Kurs „Fiolozofia Kaizen i Cykl PDCA” ma na celu wprowadzenie w tematykę analizy i doskonalenia procesów w organizacji oraz wskazanie możliwych kierunków rozwoju firmy.
30-60 min
Przedsiębiorczość
Zarządzanie projektami
Zresetowanie kursu spowoduje usunięcie certyfikatu oraz utratę postępów.
Czy chcesz zresetować kurs?
Przejdź do pełnego wpisu

Podstawy pracy z innowacją w organizacji

Podstawy pracy z innowacją w organizacji

Kurs „Podstawy pracy z innowacją w organizacji” ma na celu wprowadzenie w tematykę innowacji w przedsiębiorstwie oraz nakreślenie możliwych kierunków rozwoju firmy.
30-60 min
Innowacje
Przedsiębiorczość
Zarządzanie projektami
Zresetowanie kursu spowoduje usunięcie certyfikatu oraz utratę postępów.
Czy chcesz zresetować kurs?
Przejdź do pełnego wpisu

Gospodarka obiegu zamkniętego w praktyce

Gospodarka obiegu zamkniętego w praktyce

Kurs „Gospodarka obiegu zamkniętego w praktyce” wyjaśnia, w jaki sposób firma powinna dążyć do zrównoważonego rozwoju oraz jak zdobyć dofinansowanie na rozwój dzięki realizacji GOZ.
90-120 min
Przedsiębiorczość
Zarządzanie projektami
Zrównoważony rozwój
Zresetowanie kursu spowoduje usunięcie certyfikatu oraz utratę postępów.
Czy chcesz zresetować kurs?
Przejdź do pełnego wpisu

Współpraca w projektach B+R 

Współpraca w projektach B+R 

Kurs „Współpraca w projektach B+R” pokazuje, jak nawiązać i kreować współpracę pomiędzy biznesem a jednostkami naukowo-badawczymi, aby przynosiła obustronne korzyści.
90-120 min
Innowacje
Przedsiębiorczość
Zarządzanie projektami
Zresetowanie kursu spowoduje usunięcie certyfikatu oraz utratę postępów.
Czy chcesz zresetować kurs?
Przejdź do pełnego wpisu

Lean Canvas

Kurs „Lean Canvas” pokazuje, jak ocenić przydatność pomysłu na biznes i ryzyko z nim związane, wskazuje również możliwości jego udoskonalenia.
120-180 min
Innowacje
Przedsiębiorczość
Zarządzanie projektami
Zresetowanie kursu spowoduje usunięcie certyfikatu oraz utratę postępów.
Czy chcesz zresetować kurs?