Przejdź do pełnego wpisu

Ślad węglowy organizacji

Ślad węglowy organizacji

Dowiedź się, czym jest ślad węglowy organizacji oraz jak mierzyć wpływ organizacji na środowisko.
90-120 min
Prawo
Przedsiębiorczość
Zrównoważony rozwój
Zresetowanie kursu spowoduje usunięcie certyfikatu oraz utratę postępów.
Czy chcesz zresetować kurs?
Przejdź do pełnego wpisu

Akademia Rozwoju dla kobiet | Fundacja PFR

Akademia Rozwoju dla kobiet | Fundacja PFR

Kurs "Akademia Rozwoju" przybliża tajniki samodzielnego tworzenia stron internetowych, prowadzenia działalności gospodarczej oraz stawiania pierwszych kroków w programowaniu.
90-120 min
Cyfryzacja
Przedsiębiorczość
Rozwój zawodowy
Technologie
Zresetowanie kursu spowoduje usunięcie certyfikatu oraz utratę postępów.
Czy chcesz zresetować kurs?
Przejdź do pełnego wpisu

Chmura w biznesie

Kurs „Chmura w biznesie” wyjaśnia najważniejsze pojęcia dotyczące chmury obliczeniowej, jej działanie i korzyści, które można osiągnąć z jej stosowania.
60-90 min
Cyfryzacja
Przedsiębiorczość
Technologie
Zresetowanie kursu spowoduje usunięcie certyfikatu oraz utratę postępów.
Czy chcesz zresetować kurs?
Przejdź do pełnego wpisu

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Kurs „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki” ma na celu przybliżenie założeń oraz przedstawienie ścieżki przygotowania firmy na pozyskanie dotacji w ramach programu FENG.
60-90 min
Finanse
Prawo
Przedsiębiorczość
Zresetowanie kursu spowoduje usunięcie certyfikatu oraz utratę postępów.
Czy chcesz zresetować kurs?
Przejdź do pełnego wpisu

Filozofia Kaizen i Cykl PDCA

Filozofia Kaizen i Cykl PDCA

Kurs „Fiolozofia Kaizen i Cykl PDCA” ma na celu wprowadzenie w tematykę analizy i doskonalenia procesów w organizacji oraz wskazanie możliwych kierunków rozwoju firmy.
30-60 min
Przedsiębiorczość
Zarządzanie projektami
Zresetowanie kursu spowoduje usunięcie certyfikatu oraz utratę postępów.
Czy chcesz zresetować kurs?
Przejdź do pełnego wpisu

Podstawy pracy z innowacją w organizacji

Podstawy pracy z innowacją w organizacji

Kurs „Podstawy pracy z innowacją w organizacji” ma na celu wprowadzenie w tematykę innowacji w przedsiębiorstwie oraz nakreślenie możliwych kierunków rozwoju firmy.
30-60 min
Innowacje
Przedsiębiorczość
Zarządzanie projektami
Zresetowanie kursu spowoduje usunięcie certyfikatu oraz utratę postępów.
Czy chcesz zresetować kurs?
Przejdź do pełnego wpisu

Gospodarka obiegu zamkniętego w praktyce

Gospodarka obiegu zamkniętego w praktyce

Kurs „Gospodarka obiegu zamkniętego w praktyce” wyjaśnia, w jaki sposób firma powinna dążyć do zrównoważonego rozwoju oraz jak zdobyć dofinansowanie na rozwój dzięki realizacji GOZ.
90-120 min
Przedsiębiorczość
Zarządzanie projektami
Zrównoważony rozwój
Zresetowanie kursu spowoduje usunięcie certyfikatu oraz utratę postępów.
Czy chcesz zresetować kurs?
Przejdź do pełnego wpisu

Współpraca w projektach B+R 

Współpraca w projektach B+R 

Kurs „Współpraca w projektach B+R” pokazuje, jak nawiązać i kreować współpracę pomiędzy biznesem a jednostkami naukowo-badawczymi, aby przynosiła obustronne korzyści.
90-120 min
Innowacje
Przedsiębiorczość
Zarządzanie projektami
Zresetowanie kursu spowoduje usunięcie certyfikatu oraz utratę postępów.
Czy chcesz zresetować kurs?
Przejdź do pełnego wpisu

Jak założyć własną firmę?

Jak założyć własną firmę?

Kurs "Jak założyć własną firmę?" to kompendium wiedzy dla początkujących przedsiębiorców i start-upowców, które omawia problematykę założenia działalności gospodarczej.
120-180 min
Prawo
Przedsiębiorczość
Rozwój zawodowy
Zresetowanie kursu spowoduje usunięcie certyfikatu oraz utratę postępów.
Czy chcesz zresetować kurs?
Przejdź do pełnego wpisu

Automatyzacja i robotyzacja firmy

Automatyzacja i robotyzacja firmy

Kurs „Automatyzacja i robotyzacja firmy” przedstawia proces robotyzacji i automatyzacji firmy oraz sposoby pozyskania środków na realizację projektów automatyzujących procesy w przedsiębiorstwie.
90-120 min
Cyfryzacja
Przedsiębiorczość
Technologie
Zresetowanie kursu spowoduje usunięcie certyfikatu oraz utratę postępów.
Czy chcesz zresetować kurs?
Przejdź do pełnego wpisu

Planowanie projektów B+R

Planowanie projektów B+R

Kurs „Planowanie projektów B+R” powstał, aby pokazać firmom stojącym przed wyzwaniem pozyskania finansowania, jak planować prace badawcze, pozyskiwać finansowanie i zarządzać projektem.
90-120 min
Finanse
Innowacje
Przedsiębiorczość
Zresetowanie kursu spowoduje usunięcie certyfikatu oraz utratę postępów.
Czy chcesz zresetować kurs?
Przejdź do pełnego wpisu

Lean Canvas

Kurs „Lean Canvas” pokazuje, jak ocenić przydatność pomysłu na biznes i ryzyko z nim związane, wskazuje również możliwości jego udoskonalenia.
120-180 min
Innowacje
Przedsiębiorczość
Zarządzanie projektami
Zresetowanie kursu spowoduje usunięcie certyfikatu oraz utratę postępów.
Czy chcesz zresetować kurs?